Huurvoorwaarden Vakantiehuis Willingen Wald

 1. In principe worden de appartementen verhuurd voor ten minste twee nachten.
 2. De appartementen zijn op de dag van aankomst vanaf 15.00 uur beschikbaar. De uiterste uitchecktijd op de datum van vertrek is 10.00 uur.
 3. Boekingen worden behandeld in de volgorde van binnenkomst. Nadat de boeking door ons geverifieerd is op mogelijke dubbelboekingen, ontvangt de huurder een e-mail waarin de boeking wordt bevestigd met daarbij de betalingsgegevens.
 4. De huurder dient 25% van de totale huursom binnen 7 dagen na de aanvraagbevestiging aan te betalen op aangegeven rekening.
 5. De huurder dient ten minste 4 weken voor aanvang van de huurtermijn de overige 75% over te maken op aangegeven rekening.
 6. Bij een boekingsaanvraag die minder dan of gelijk aan 4 weken vóór de huurtermijn aanvangt wordt gemaakt, dient de gehele huursom binnen 7 dagen in zijn geheel te worden betaald.
 7. Bij annulering tot en met 4 weken voor aanvang van de huurtermijn is men 50% van de netto huurprijs verschuldigd.
 8. Bij annulering vanaf 4 weken voor aanvang van de huurtermijn is men de gehele netto huurprijs verschuldigd.
 9. De borg ten bedrage van € 150,- dient ter dekking van eventuele schade die door de huurder wordt veroorzaakt aan het vakantiehuis en bijbehorende zaken. De borg laat onverlet dat men schadeplichtig is voor schades die de borg teboven gaan.
 10. De huurder is voor iedere huurtermijn € 59,50 verschuldigd voor de eindschoonmaak en € 8,00 per persoon voor een linnenpakket voor iedere persoon.
 11. Volwassenen en kinderen vanaf 15 jaar zijn aan de gemeente Willingen toeristenbelasting verschuldigd. De belasting bedraagt € 2,- per persoon per nacht en wordt door de verhuurder (= Ferienwohnungen Willingen Wald) geïnd en afgedragen.
 12. Als de huurtermijn verstreken is wordt de borg teruggestort. Bij schade wordt eerst de schade uit de borg vergoed aan de verhuurder.
 13. Het is niet toegestaan om te fonduen, steengrillen e.d. in de appartementen, op verbeurdverklaring van de borgsom.
 14. Het is niet toegestaan met meer personen te overnachten in een appartement dan door de huurder aangegeven, op verbeurdverklaring van de borgsom.
 15. Geluidshinder door muziek of anderszins en verdere overlast wordt niet getolereerd, op verbeurd verklaring van de borg en/of voortijdige beëindiging van het verblijf.
 16. Het is de gasten niet toegestaan om illegale downloads via het internet te maken.
 17. Op deze huurovereenkomst is het Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen die uit de overeenkomst zouden kunnen rijzen vallen onder de exclusieve jurisdictie van het Nederlandse kantongerecht.
Ga naar Tripadvisor
Ga naar Zoover.nl
Bekijk de Zoover Award 2013