Borg

De borg ten bedrage van € 150,- dient ter dekking van eventuele schade die door de huurder wordt veroorzaakt aan het vakantiehuis, bijbehorende zaken en in de gevallen beschreven in de huurvoorwaarden.

De borg laat onverlet dat men schadeplichtig is voor schades die de borg te boven gaan.

Ga naar Tripadvisor
Ga naar Zoover.nl
Bekijk de Zoover Award 2013